These demons are lying too much

Ang dating daan church

Ang halalang pangpanguluan noong ay ang unang pagkakataon na makahalal ng direkta ang mga tao ng kanilang pangulo at pangalawang pangulo. Yung putang babae, ang gumagana lang doon yung ibaba. The debate did not push through.

They also consider the Father is greater than Jesus Christ, the head of Christ and greater than all. Minsang naging isa sa pinakamahalang pangangailangan ng daigdig, na naging dahilan ng unang kapangyarihang kolonyalismong Europeo sa Indonesia.

After the judgment day will be the earth's destruction. Ang mga instabilidad sa politika at ekonomiya, kaguluhan, korupsiyon, at terorismo ay nagpabagal sa pag-unlad.

Ang mga instabilidad sa politika at

Satan will be imprisoned during this period. Ito ay may kapangyarihang litisin ang pangulo. But while there were previous agreements made, no proper debate had actually materialized between the groups due to varying reasons. Worship and church gatherings The congregation meets at least three sessions each week.

After the judgment day will

Ang pangulo ay nagtatalaga ng isang konseho ng mga ministro, na hindi kailangang halal na kasapi ng lehislatura. Indoctrination classes are required prior to joining the organization. All church gatherings, either spiritual or socio-civic, begin and end with prayers. It is where the brethren meet to attend church gatherings and host indoctrination sessions.